Muhammad, The Man and His Message

Tytuł: Muhammad, The Man and His Message

Reżyseria: Khalid Yasin

Wydawca: One Islam Productions

Rok wydana: 2005

Opis:

1426 years ago a man known as Muhammad (peace be upon him) was chosen by Allah (the Most High) to deliver a message, a message that would change the world forever. So who was Muhammad and what message did he bring? Why are there over 1.6 billion people who follow Him today and why is He considered the most influential personality in the annals of History? In this lecture Shaykh Khalid Yasin explains this great man, his mission and his message. Allah (the Most High) says: O Muhammad, We have not sent you but as a mercy for all the worlds. Quran 21:107

Reklamy

Islam. A Short History

Tytuł: Islam. A Short History

Autor: Karen Armstrong

Wydawca: Phoenix

Rok wydania: 2001

Ilość stron: 192

Oprawa: miękka

Nota wydawcy:

No religion in the modern world is as feared and misunderstood as Islam. It haunts the popular Western imagination as an extreme faith that promotes authoritarian government, female oppression, civil war, and terrorism. Karen Armstrong’s short history offers a vital corrective to this narrow view. The distillation of years of thinking and writing about Islam, it demonstrates that the world’s fastest-growing faith is a much richer and more complex phenomenon than its modern fundamentalist strain might suggest.

Islam: A Short Historybegins with the flight of Muhammad and his family from Medina in the seventh century and the subsequent founding of the first mosques. It recounts the origins of the split between Shii and Sunni Muslims, and the emergence of Sufi mysticism; the spread of Islam throughout North Africa, the Levant, and Asia; the shattering effect on the Muslim world of the Crusades; the flowering of imperial Islam in the fourteenth and fifteenth centuries into the world’s greatest and most sophisticated power; and the origins and impact of revolutionary Islam. It concludes with an assessment of Islam today and its challenges.

With this brilliant book, Karen Armstrong issues a forceful challenge to those who hold the view that the West and Islam are civilizations set on a collision course. It is also a model of authority, elegance, and economy.

Eschatologia islamu

Tytuł: Eschatologia Islamu. Rzeczy ostateczne człowieka i świata.

Autor: Andrzej Sarwa

Wydawca: Ravi

Rok wydania: 2003

Ilość stron: 140

Oprawa: miękka

Nota wydawcy:

Autor opiera swój wykład na podstawowych dla islamu tekstach: Koranie oraz Hadisach, których fragmenty obszernie przytacza. Prezentuje też szkicową historię islamu oraz jego relacje z religią chrześcijańską, szczególnie w odniesieniu do traktowania osoby Jezusa oraz Jego ukrzyżowania i zmartwychwstania.

 

Historia Boga

Tytuł:

Historia Boga 4000 lat dziejów Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie

Autor: Karen Armstrong

Wydawca: PRIMA Agencja

Rok wydania: 1998

Ilość stron: 448

Oprawa: twarda

Nota wydawcy:

„Historia Boga” to pasjonujące dzieło, które w bardzo przystępny sposób pokazuje ewolucje idei Boga w największych religiach, monoteistycznym judaizmie, chrześcijaństwie i islamie. Zaskakujące analogie w zachodzących zmianach w tych religiach w odniesieniu do zaspokajania potrzeb wiernych pokazuje krańcowo inne postrzeganie Boga. K. Armstrong pokazuje jak mistyka i biografie wielkich „ojców” religii mają wpływ na rozwój Boga w świadomości wiernych.

Być muzułmaninem w Indiach

Tytuł: Być muzułmaninem w Indiach

Autor: Ewa Toczek

Wydawca: Ossolineum

Rok wydania: 1984

Ilość stron: 215

Oprawa: miękka

Nota wydawcy:

Muzułmanie w Indiach od zarania stanowili ważną cześć ludności. Ewa Toczek podejmując ten złożony temat za ramy czasowe przyjmuje okres od połowy XVIII w do 1947 gdy cesarstwo Indii odzyskało niepodległość a z jego granic wydzielono państwo Pakistan. Omówiony został tu problem bycia muzułmaninem w Indiach, odrębności wyznawców tej religii. Ukazana została tu także kwestia islamskiego narodu oraz nacjonalizmu w kontekście Indii.