Sufizm

Tytuł: Sufizm

Autor: Fetullah Gulen

Tłumacz: Michał Bieńkowski

Wydawca: Fundacja Mevlana

Rok wydania: 2006

Ilość stron: 30

Oprawa: miękka

 

Reklamy

The explanation of the Fundamentals of Islamic Belief

Tytuł: The explanation of the Fundamentals of Islamic Belief

Autor: Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen

Tłumacz: Abu Salman Diya ud-Deen Eberle

Wydawca: The Islamic Propagation Office in Rabwah

Rok wydania: 2007

Ilość stron: 97

Oprawa: miękka

Jesus Christ, The Son of Mary

Tytuł: Jesus Christ, The Son of Mary and His Most Blessed Mother

Autor: Al-Harib Ali Al-Jafri

Tłumacz: Gibril Fouad Haddad

Wydawca: Aqsa Publications, UK

Rok wydania: 2005

Ilość stron: 83

Oprawa: miękka

Nota wydawcy – cytat z publikacji:

After the manifestation of absolute spirituality appears in this existence in the face of absolute materiality, the latter will crack and cave in before the former, because materiality comes second to the spirit. Materiality was created only as a servant to the spirit, were it not for the foolishness of the people and their covetousness that caused them to make of themselves servants of materialism! When the Manifestation of the tyranny of materialism looks at the Manifestation of the supremacy of the spirit, it shall melt and be powerless to resist. At that time the Divine victory will appear in plain sight, at the hand of our liege-lord Jesus, upon him peace.

Handbook on Islam

Tytuł: Handbook on Islam

Autor: Uthman dan Fodio

Tłumacz: Aisha Abdrrahman Bewley

Wydawca: Madinah Press, Granda

Rok wydania: 2004

Ilość stron: 117

Oprawa: miękka

To Be The Happiest of People

Tytuł: To Be The Happiest of People

Autor: Aied Ben Albullah Al-Qarni

Tłumacz: Shereen Albdullah

Wydawca: Dar Ibn Hazm

Rok wydania: 2005

Ilość stron: 129

Oprawa: miękka

Pytania i odpowiedzi dotyczące islamu t.1

Tytuł: Pytania i odpowiedzi dotyczące islamu t.1

Autor: Fetullah Gulen

Tłumacz: Michał Bieńkowski

Wydawca: Libra S.C. / Fundacja Mevlana

Rok wydania: 2008

Ilość stron: 166

Oprawa: miękka

Nota wydawcy:

„Ludzie współcześnie poszukują swego Stwórcy i celu stworzenia” zauważa M.Fetullah Gulen. Zadają takie pytania, jak: Dlaczego się urodziłem? Jaki jest cel mojego życia? Co oznacza śmierć i czego ona ode mnie wymaga?

Łącząc najlepsze elementy tradycyjnej nauki muzułmańskiej z nowoczesną nauką i filozofią, Gulen spędził ostatnie 40 lat dając ludziom z wielu krajów odpowiedzi na powyższe i inne pytani.

Ze swoją ostrą wizją rzeczywistości, Gulen zauważa, że klimat duchowy ludzkości odmienia się w sposób korzystny. Przewiduje odrodzenie duchowe, którego doświadczymy w XXI wieku. Przewiduje nastanie wieku tolerancji i zrozumienia, które prowadzić będą do współpracy między cywilizacjami i ich ostateczne stopienie się w jedno.

Droga sufich

Tytuł: Droga sufich

Autor: Idries Shah

Wydawca: Zysk i S-ka

Rok wydania: 2009

Ilość stron: 262

Oprawa: miękka

Nota wydawcy:

Sufizm, który pierwotnie był formą sprzeciwu wobec coraz bardziej doczesnego charakteru islamu, zachowuje aktualność we współczesnym świecie trawionym obsesją przyjemności i bogactwa materialnego. To mistyczny nurt islamu, który uczy miłości, pokory, ubóstwa, pragmatyzmu i mądrości. Droga sufich Idriesa Shaha prezentuje bogactwo i zakres sufickich idei. Przedstawia wybór wierszy, baśni, humorystycznych anegdot i pouczających maksym zaczerpniętych z pism czcigodnych sufickich mistrzów, a także wykłady, tematy do kontemplacji i historie dydaktyczne zaczerpnięte z takich klasycznych autorów jak Rumi, Al-Ghazali i Omar Chajjam oraz innych źródeł najlepiej znanych samym sufim.

Książki Idriesa Shaha zostały przetłumaczone na 12 języków i sprzedały się w 15 milionach egzemplarzy, sam zaś autor został nazwany „najważniejszym adaptatorem klasycznej myśli duchowej do potrzeb współczesnego świata”.